Kom og vær medlem af museets støtteforening

 

Vi bor Storemosevej 4 ( Hammer Bakker) Vodskov
Årligt kontingent kun 50 kr.
Konto nr.: 9245 458 69 73083
MobilePay: 20894353

 

Henvendelse:
Formanden: Birthe Gravsen, mobil nr. 40886139
Mail: bjgravsen@turbofiber.dk
Museet, mobil nr. 22868594

Støtteforeningens formål er:
At udbrede kendskabet til historien om den tidligere åndssvageanstalt i Hammer Bakker og de mennesker, der har været anbragt, levet og arbejdet på institutionen.
At bidrage til, at Museets samling og viden gøres tilgængelig for alle befolkningsgrupper gennem aktiv formidling, samt at bidrage til at udbrede kendskabet til Museet gennem samarbejde med blandt andet Aalborg Kommunes øvrige museer og lokalhistorisk foreninger.
At bidrage til, at Museet kan indsamle oplysninger og materiale, registrere og udstille effekter, der i videst forstand har relation til den tidligere åndssvageanstalt i Hammer Bakker.
At arbejde dedikeret for at rejse økonomiske midler, der kan medvirke til at støtte Museet og medvirke til at sikre bevaring af Museets effekter.

Der arrangeres ekstra 1-2 arrangementer hvert år, kun for medlemmer.
Interesseret ? Henvend jer venligst til en af ovennævnte 2 tlf. nr.

Facebook gruppe: Støtteforeningen Hammer bakker, følg os her