Aalborg kommunes markering af Forsorgscentrets 100 års jubilæum

Forestillingen ”Oppe i Bakkerne” var produceret af ”Det hemmelige teater” i samarbejde med Støtteforeningen for Museet ved Hammer Bakker” i anledningen af 100 års jubilæet.

Støtteforeningen ved Museet i Hammer Bakker donerede i anledningen af 100 års jubilæet et træ til Mindelunden, der skulle symbolisere livet med hjerteformede blade. Træet blev placeret bag mindestenen og der blev opsat en mindeplade med tekst.

I juni 2017 blev ”Den historiske rute” med QR tavler indviet. Ruten og de tilhørende 20 QR tavler, blev lavet på opfordring fra det publikum som jævnligt har deres gang i Hammer Bakker.

I 2017 fik Lone, Christine, og Arne tildelt Bang Mikkelsens legat, ved en reception i København.

I anledningen af 100 års jubilæet blev der udgivet en bog som giver et overordnet billede af udviklingen indenfor forsorgsområdet. Bogen er skrevet med baggrund af mange interviews med brugere, nuværende og tidligere medarbejdere og embedsmænd.