Hjem

Velkommen til Museet i Hammer bakker

Vores hjemmesiden, kan også ses på tablet og mobil !    Museet har erhvervet et 3. genoptryk af den udsolgte "100 års bog", den kan igen købes på museet og i støtteforeningen. Ring venligst på mobil 22868594 eller

besøg museet om torsdagen, kl. 10 - 14.

Vist på TV - DVDen "De Åndssvages Historie" kan købes for kr. 70.- se under punktet DÅH på menuen


                                         :                           museet@museetihammerbakker.dk


Museet er åbent hver torsdag Kl. 10 – 14, og lukket helligdage og juli måned og imellem jul og nytår.Vi er et mindre lokal museum der viser genstande der har været i brug i institutions området samt en større foto og inventar samling mm., alt fra dengang det var under Statens Åndsvageforsorg/Særforsorg fra 1916 og frem næsten til i dag, hvor det er Aalborg Kommune der driver området og dets mange bygninger. 

Ved besøg på museet kan man få en (mindre) indføring i hverdagen, som den var på en stats institution,  der i 60erne og 70erne var arbejdsplads for  ca. 1000 ansatte og hjem for ca. 800 beboere.

Museet har både en stueetage med genstande og fotos og en 1. sal med medicinsk udstyr og en læsesal med en større samling litteratur om udviklingshæmmede.

I "gårdhuset" er også genstande fra området, kom og kik.

Museet får tit spørgsmål af mere personlig art, men vi må ikke og har heller ikke mulighed for at besvarer personlige spørgsmål om tidligere beboere. 

Vi kan dog sommetider hjælpe ved at henvise til officielle arkiv kilder.

Museet drives af frivillige der har haft deres daglige arbejde i samme område.

-----oooo-----

Det er idag en meget mere broget skare der befolker det tidligere institutionsområde, end dengang det var en centralinstitution for mennesker med udviklingshæmning.

Der bor stadig udviklingshæmmede med særlige behov.

Der er dagtilbud for mennesker med udviklingshæmning.

Boenheden "Bøgen"´s unge bor også i bakkerne.

Det er et besøgs og opholdssted for mennesker med autismer.

Der bor mennesker med sindslidelse fra psykiatrien.

Der er "Egebakkeskolen" for børn med autisme..

Nogle af de gamle bygninger bruges nu af kriminalforsorgen til kriminelle som skal udsluses til samfundet igen.

Museet har megen gavn af disse mennesker, da de hjælper med mange praktiske ting som de frivillige på museet har svært ved at nå. Det er vi frivillige meget glade for de vil hjælpe.

Om efteråret har museet mulighed for at sælge honning, der kommer fra bistader der er passet  af de mennesker der skal udsluses.

Aalborg kommunes Ældre- og Handicapforvaltning er flyttet op i den tidligere kostskole i foråret 2015.

Museets adresse:


Storemosevej 4

9310 Vodskov

Telefon: 22868594

 e-mail adresse:

museet@museetihammerbakker.dk

Copyright © Museet i Hammmer Bakker